kereskedelmi társaság
ianwear s. r o.
székhely: Vrchlického 5283/54, 58601 JIHLAVA
azonosító szám: 06904289
internetes címen található webáruházon keresztül történő áruk értékesítéséhez nonnon.hu

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1.1. A Vrchlického 5283/54, 58601 JIHLAVA, 06904289 azonosítószámú, Vrchlického 5283/54, 58601 JIHLAVA, 06904289 azonosítószámú ianwear s. R o. társaság jelen üzleti feltételei (a továbbiakban: "üzleti feltételek") szerepelnek a tartományi bíróság által vezetett cégjegyzékben. Brünnben, a C. szakasz 105033 sz. beszúrása, a továbbiakban: eladó) szabályozza a 89/2012. sz. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 1751. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint módosított Polgári Törvénykönyvet. ) a szerződő felek kölcsönös jogai és kötelezettségei, amelyek az eladó és más természetes személy (a továbbiakban: vevő) között létrejött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kapcsolatban vagy alapján keletkeznek. ) az eladó webáruházán keresztül. Az internetes áruházat az eladó a nonnon.cz internetes címen található weboldalon (a továbbiakban: "honlap") üzemelteti, a weboldal felületén (a továbbiakban: üzlet webes felülete) keresztül.
1.2. Az Általános Szerződési Feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha az eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy, vagy olyan személy, aki üzleti tevékenysége vagy önálló szakma gyakorlása során eljár az áruk megrendelésekor.
1.3. Az adásvételi szerződésben az üzleti feltételektől eltérő rendelkezések is megállapodhatnak. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a feltételekben foglaltakkal szemben.
1.4. A feltételekben foglaltak az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az üzleti feltételek cseh nyelven készültek. Az adásvételi szerződés cseh nyelven köthető.
1.5. A feltételek szövegét az eladó megváltoztathatja, kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a szerződési feltételek korábbi változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.
2. FELHASZNÁLÓI FIÓK
2.1. A vásárlónak a weboldalon történt regisztrációja alapján a vásárló hozzáférhet annak felhasználói felületéhez. Felhasználói felületéről a vásárló árut rendelhet (a továbbiakban: felhasználói fiók). Amennyiben az áruház webes felülete ezt lehetővé teszi, a vásárló regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül az üzlet webes felületéről.
2.2. A Vásárló a weboldalon történő regisztrációkor és az áru megrendelésekor köteles minden adatát helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A vásárló köteles a felhasználói fiókjában megadott adatokat minden változás esetén frissíteni. A vásárló által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.
2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vásárló köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni.
2.4. A vásárló nem jogosult felhasználói fiókja harmadik fél általi használatát engedélyezni.
2.5. Az eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a vevő több mint 5 éve nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségeit (ideértve az üzleti feltételeket is).
2.6. Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy éjjel-nappal elérhető, különös tekintettel az eladó hardver és szoftver berendezéseinek szükséges karbantartására, ill. harmadik féltől származó hardver és szoftver szükséges karbantartása.
3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
3.1. Az áruház webes felületén elhelyezett áruk minden bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles ezen árukra vonatkozóan adásvételi szerződést kötni. A Ptk. 1732. § (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.
3.2. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az áruról, beleértve az egyes áruk árait és az áru visszaküldésének költségét is, amennyiben ezen áruk jellegüknél fogva nem küldhetők vissza postai úton. Az áruk árai tartalmazzák az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényben maradnak, amíg azok az áruház webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg elfogadott feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.
3.3. Az áruház webes felülete az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. Az áruház webes felületén feltüntetett, az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az árut a Cseh Köztársaság területén belül szállítják.
3.4. Az áru megrendeléséhez a vásárló az áruház webes felületén található megrendelőlapot tölti ki. A megrendelőlap különösen a következőkről tartalmaz információkat:
3.4.1. a megrendelt árut (a megrendelt árut a vásárló az áruház webes felületének elektronikus bevásárlókosarába "behelyezi"),
3.4.2. az áru vételárának fizetési módját, a megrendelt áru szállításának szükséges módjára vonatkozó információkat és
3.4.3. tájékoztatás az áruk szállításával (a továbbiakban együttesen: „megrendelés”) kapcsolatos költségekről.
3.5. A megrendelés eladónak történő elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja a vevő által a megrendelésben megadott adatait, még akkor is, ha a vevő képes észlelni és kijavítani a megrendelés adatbeviteli hibáit. A vevő a megrendelést a „RENDELÉS TELJESÍTÉSE” ​​gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek tekinti. Az Eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja ezt az átvételt a Vevőnek e-mailben a Vevő felhasználói fiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: „Vásárló e-mail címe”).
3.6. Az eladó a megrendelés jellegétől függően (áru mennyisége, vételár, becsült szállítási költség) mindig jogosult a vevőtől a megrendelés további visszaigazolását kérni (például írásban vagy telefonon).
3.7. Az eladó és a vevő közötti szerződéses jogviszony a megrendelés elfogadás (elfogadás) kézbesítésével keletkezik, amelyet az eladó e-mailben küld meg a vevőnek, a vevő e-mail címére.
3.8. A Vevő az adásvételi szerződés megkötésekor beleegyezik a távközlési eszközök használatába. Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a vevőnél a távközlő eszköz használatának költségeit (internetkapcsolat költsége, telefonálás költsége) a vevő maga viseli, és ezek a költségek nem térnek el a alapkamat.
4. ÁRUK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
Az áru árát és az áruk szállításával kapcsolatos költségeket az adásvételi szerződés alapján a vevő az alábbi módokon fizetheti meg az eladónak:
• utánvéttel a vevő által a megrendelésben megadott helyen;
• készpénz nélküli átutalás az eladó Fiobanka, a. S.-nél vezetett IBAN: CZ51 2010 0000 0026 0139 9976, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX számú számlájára (a továbbiakban: eladói számla);
• készpénz nélküli fizetés a Comgate fizetési átjárón keresztül;
• készpénz nélküli PayPal fizetési rendszeren keresztül;
• készpénz nélküli fizetési kártya;
4.1. A vevő a vételáron felül köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti összegben. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza az áru szállításával kapcsolatos költségeket is.
4.2. Az eladó nem kér előleget vagy más hasonló fizetést a vevőtől. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6 pontjában foglaltakat az áru vételárának előzetes fizetési kötelezettségére vonatkozóan.
4.3. Készpénzes fizetés vagy utánvétes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor esedékes. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül esedékes.
4.4. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a változó fizetési jellel együtt megfizetni. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételár fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeg jóváírásra kerül az eladó számláján.
4.5. Az eladó jogosult, különösen abban az esetben, ha a vevő nem ad további visszaigazolást a megrendelésről (3.6. pont), hogy követelje a teljes vételár megfizetését, mielőtt az árut elküldi a vevőnek. 2119. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.
4.6. Az áruk árából az eladó által a vevőnek adott kedvezmények egymással nem vonhatók össze.
4.7. Ha az üzleti kapcsolatokban ez szokásos, vagy ha általánosan kötelező jogszabályok előírják, az eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről adóbizonylatot - számlát - állít ki a vevőnek. Az eladó nonnon.cz (ianwear s. R o.) ÁFA fizető. Az adóbizonylatot - számlát az eladó az áru árának megfizetése után állítja ki a vevőnek, és elektronikus formában küldi meg a vevő elektronikus címére.
4.8. Az adásvételi nyilvántartási törvény szerint az eladó köteles nyugtát kiállítani a vevőnek. Ezzel egyidejűleg köteles a befolyt bevételt az adóügyintézőnél online nyilvántartani; műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.
5. ELÁLLÁS A VÉTELI SZERZŐDÉSBŐL
5.1. Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §-ában foglaltak szerint a vevő kívánsága szerint módosított áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, illetve az ő részére az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni a Ptk. romlandó áru, valamint az átadást követően más áruval visszafordíthatatlanul összekeveredett áru leszállítása a zárt csomagolású termék adásvételi szerződéséből, amelyet a fogyasztó a csomagolásból kivett és higiéniai okokból nem küldhető vissza, valamint a adásvételi szerződés hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes programcsomag szállítására.
5.2. Ha nem az Általános Szerződési Feltételek 5.1. cikkében említett esetről van szó, vagy más olyan esetről, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől a 1829. § (1) bekezdése szerint. a Polgári Törvénykönyv szerint az áru átvételétől számított harminc (30) napon belül, és ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több alkatrész szállítása, ez az időszak az utolsó áruszállítás átvételének napjától számít . Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül meg kell küldeni az eladónak. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő az eladó által biztosított formanyomtatvány mintát használhatja, amely a feltételekhez mellékelve van. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő az eladó irodájának címére vagy az eladó petra@nonnon.cz e-mail címére küldheti el.
5.3. Az adásvételi szerződéstől az ÁSZF 5.2 pontja szerinti elállás esetén az adásvételi szerződés kezdettől fogva eláll. Az árut a vevőnek harminc (30) napon belül kell visszaküldenie az eladónak az adásvételi szerződéstől való elállásának az eladóhoz való eljuttatásától számítva. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a vevő viseli az áru visszaküldésével járó költségeket az eladónak, még akkor is, ha az árut jellegéből adódóan hagyományos postai úton nem lehet visszaküldeni.
5.4. Az adásvételi szerződéstől az Általános Szerződési Feltételek 5.2. pontja alapján történő elállás esetén az eladó az adásvételi szerződéstől való elállást követő tizennégy (14) napon belül visszaküldi a vevőtől átvett pénzeszközöket, azokkal megegyező módon, az eladó kapott a vevőtől. Az eladó jogosult a vevő által az áru vevőnek történő visszaküldésekor vagy egyéb módon nyújtott teljesítményt is visszaadni, ha a vevő beleegyezik és a vevőt nem terheli többletköltség. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles visszaadni a kapott pénzt a vevőnek, mielőtt a vevő visszaküldi az árut, vagy bizonyítja, hogy az árut az eladónak küldte.
5.5. Az eladó jogosult az áruban okozott kár megtérítésére irányuló igényét egyoldalúan beszámítani a vevő vételár-visszatérítési igényével.
5.6. Abban az esetben, ha a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől a Ptk. 1829. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az eladó is jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, az áru átvételéig. a vevő által. Ebben az esetben az eladó a vételárat indokolatlan késedelem nélkül, készpénz nélkül visszaküldi a vevőnek a vevő által megadott számlára.
5.7. Ha az áruval együtt ajándékot is átadnak a vevőnek, az ajándékozási szerződés az eladó és a vevő között azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés hatályát veszti és a vevő köteles visszaküldeni az ajándékot.
6. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA
6.1. Ha a fuvarozási módot a vevő külön kérése alapján kötik meg, a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és minden többletköltséget.
6.2. Ha az eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre leszállítani, a vevő köteles az árut átvételkor átvenni.
6.3. Abban az esetben, ha a vevő részéről felmerült okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben megjelölttől eltérő módon kell kiszállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt kiszállításával járó költségeket, ill. más szállítási móddal kapcsolatos költségek.
6.4. A Vevő az árunak a fuvarozótól történő átvételekor köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. A szállítmányba való jogosulatlan belépésre utaló csomagolás megsértése esetén a vevőnek nem kell átvennie a szállítmányt a szállítmányozótól.
6.5. A felek áruszállítással kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó speciális szállítási feltételei szabályozhatják, ha azt az eladó adta ki.
7. HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ JOG
7.1. A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogaira vonatkozó jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok (különös tekintettel a Ptk. 1914-1925. §-ai, 2099-2117. §-ai és 2161-2174. §-ai) az irányadóak. 634/1992 Coll., A fogyasztóvédelemről, módosításokkal).
7.2. Az eladó az átvételkor válaszol a vevőnek, hogy az áru hibátlan. Az eladó különösen azért felelős a vevő felé, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:
7.2.1. az áru rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben a felek megállapodtak, és megállapodás hiányában rendelkezik a vevő vagy a gyártó által leírt vagy elvárt tulajdonságokkal, tekintettel az áru jellegére és az általuk készített reklámra,
7.2.2. az áru alkalmas arra a célra, amelyet az eladó a felhasználásukra megjelölt, vagy amelyre az ilyen árukat általában használják,
7.2.3. az áru minőségében vagy kialakításában megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy a kialakítást az egyeztetett minta vagy modell szerint határozták meg,
7.2.4. az áru a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van; és
7.2.5. az áru megfelel a jogszabályi előírásoknak.
7.3. Az Általános Szerződési Feltételek 7.2. pontjának rendelkezései nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített árukra olyan hibáért, amelyre alacsonyabb áron állapodtak meg, az áruk rendeltetésszerű használatából eredő elhasználódására, illetve a használt árukra. a használat vagy elhasználódás mértékének megfelelő hibát a vásárló, vagy ha ez az áru jellegéből következik.
7.4. Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, az árut az átvétel időpontjában hibásnak kell tekinteni. A vevő a fogyasztási cikken előforduló hibára való jogát az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül jogosult gyakorolni.
7.5. A hibás teljesítésből eredő jogait a vevő gyakorolja az eladó azon címén, ahol az árusított áruk köre tekintetében a reklamáció lehetséges, illetve a székhelyén vagy a telephelyen.
7.6. A feleknek az eladó hibafelelősségével kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó reklamációs eljárása szabályozhatja.
8. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
8.1. A vevő az áru tulajdonjogát az áru teljes vételárának megfizetésével szerzi meg.
8.2. Az eladót a vevővel szemben semmilyen magatartási kódex nem köti az 1826. § (1) bekezdése értelmében. e) pontja alapján a Ptk.
8.3. A fogyasztói panaszok kezelését az eladó a petra@nonnon.cz elektronikus címen keresztül biztosítja. Az eladó a vevő reklamációjának rendezésével kapcsolatos tájékoztatást küld a vásárló e-mail címére.
8.4. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrző Hatóság, amelynek székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, IČ: 000 20 869, internetcím: https://adr.coi.cz/cs, felelős a külső az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták bírósági rendezése. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform használható az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződés alapján felmerülő viták rendezésére.
8.5. Európai Fogyasztói Központ, Csehország, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, Internetcím: http://www.evropskyspotrebitel.cz az 524/2013/EU rendelet értelmében kapcsolattartó pont. Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i határozata az online vitarendezésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (Online fogyasztói vitarendezési rendelet).
8.6. Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi engedélyek ellenőrzését az illetékes kereskedelmi engedélyező iroda végzi hatáskörében. A Személyes Adatvédelmi Hivatal felügyeli a személyes adatok védelmét. A Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság korlátozott mértékben felügyeli a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992.
8.7. A Vevő ezúton vállalja a Ptk. 1765. § (2) bekezdése értelmében a körülmények megváltozásának kockázatát.
9. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
9.1. A vevő tájékoztatási kötelezettsége a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke értelmében. A 95/46/EK irányelv (Általános Adatvédelmi Szabályzat) (a továbbiakban: GDPR rendelet) a Vevő személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítése, valamint a jelen szerződés tárgyalása céljából történő kezelésével kapcsolatos. az Eladó közjogi kötelezettségeinek teljesítésének céljaira.
10. KERESKEDELMI ÜZENETEK KÜLDÉSE ÉS COOKIE-K TÁROLÁSA
10.1. A vevő hozzájárul ahhoz, hogy az eladó áruival, szolgáltatásaival vagy üzleti tevékenységével kapcsolatos információkat a vevő elektronikus címére küldjön, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az eladó kereskedelmi kommunikációt küldjön a vevő elektronikus címére. Az eladó a GDPR rendelet 13. cikke szerinti, a vásárló személyes adatainak kereskedelmi kommunikáció küldése céljából történő kezelésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségét a vásárlóval szemben külön dokumentum útján teljesíti.
10.2. A vásárló hozzájárul ahhoz, hogy számítógépén úgynevezett cookie-kat tároljanak. Amennyiben a weboldalon vásárlás lebonyolítása és az eladó adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése lehetséges anélkül, hogy a vevő számítógépén úgynevezett cookie-kat tárolna, a vásárló az előző mondat szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
11. SZÁLLÍTÁS
11.1. A vevő e-mail címére kézbesíthető.
12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12.1. Ha az adásvételi szerződéssel létrejött kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Az előző mondat szerinti jogválasztás nem fosztja meg a fogyasztó fogyasztót a jog azon rendelkezései által biztosított védelemtől, amelyektől szerződéssel nem lehet eltérni, és amelyeket egyébként a 6. cikk szerinti jogválasztás hiányában alkalmaznának. A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Róma I.) (1) bekezdése.
12.2. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
12.3. Az adásvételi szerződést az üzleti feltételekkel együtt az eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.
12.4. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz szükséges formanyomtatvány mintát a feltételekhez mellékeljük.
12.5. Az eladó elérhetőségei: szállítási cím Vrchlického 5283/54, 58601 JIHLAVA, e-mail cím patrik@nonnon.cz.

Jihlaván 2020. március 3-án